Kto może być tłumaczem symultanicznym?

Tłumaczenie symultaniczne należy do najtrudniejszych przekładów ustnych. Odbywa się równolegle z przemową prelegenta, dlatego nie każda osoba zajmująca się tłumaczeniami wybiera taki rodzaj pracy. Co warto wiedzieć o pracy tłumacza symultanicznego, szukając osoby lub kompleksowej usługi tłumaczenia symultanicznego na swoje wydarzenie?

Proces tłumaczenia symultanicznego to duże wyzwanie dla tłumaczy. Podstawowa trudność polega na tym, że przekładając symultanicznie wypowiedź mówcy, nie można przerwać słuchanej wypowiedzi i poprosić o powtórzenie. Przy tłumaczeniu symultanicznym często nie można przewidzieć też, na jakiej bazie słów będzie pracowała osoba mówiąca. Dlatego tłumacz symultaniczny obowiązkowo musi bardzo dobrze znać oba języki, zarówno ten, który należy przetłumaczyć, jak i ten, na który wypowiedź zostaje tłumaczona.

Osoba zajmująca się tłumaczeniem symultanicznym musi przede wszystkim umieć błyskawicznie reagować, dobierać odpowiednie słowa i odnaleźć się wśród skomplikowanych konstrukcji gramatycznych. Robi wszystko, aby tłumacząc wypowiedzi na bieżąco sprawić, aby całe wystąpienie miało sens. Dlatego od tłumacza wymaga się nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale również ogromnej odporności na stres, podzielności uwagi, nienagannej dykcji czy znakomitego refleksu.

W przypadku osób zajmujących się tłumaczeniami symultanicznymi kluczowymi cechami są: umiejętność słuchania i rozumienia. Zawsze trzeba pamiętać, że cały proces tłumaczenia zachodzący w głowie oraz odtwarzanie słuchanej treści w języku obcym, występują jednocześnie. Osoba wykonująca taką pracę powinna mieć odpowiednie predyspozycje, które z czasem staną się jej umiejętnościami. 

Powodzenie wydarzenia z tłumaczeniami symultanicznymi poza obecnością dobrego tłumacza zależy też od właściwego zaplecza technicznego. Potrzebna jest dźwiękoszczelna kabina, w której przebywa minimum dwuosobowy zespół tłumaczy. Prelegent zazwyczaj zajmuje mównicę z mikrofonem bądź korzysta z samego mikrofonu. Osoby uczestniczące w spotkaniu, które chcą wysłuchać przetłumaczone wystąpienie, korzystają z odbiorników i słuchawek. Tłumacz jest pośrednikiem, który przez słuchawki słyszy mówcę i tłumaczy go na żywo do swojego mikrofonu. Trzeba pamiętać, że tłumaczenie symultaniczne wymaga idealnej podzielności uwagi, nie można jej utrzymać przez cały czas na wysokim poziomie, dlatego tłumacze zmieniają się co jakiś czas, a ich praca nie powinna trwać dłużej niż 8 godzin.